Geen geld meer voor vrijwilligersondersteuning in natuurbeheer

NOORD-HOLLAND – Slecht nieuws voor iedereen die regelmatig de handen uit de mouwen steekt in de Noord-Hollandse natuur. Provinciale Staten steunt de voorgestelde bezuiniging van Gedeputeerde Staten (GS) van € 608.000 op ondersteuning van vrijwilligers in natuurbeheer.

Een motie van de SP, Partij voor de Dieren, Groen Links, 50 Plus, CU-SGP kreeg geen steun van de coalitiepartijen binnen Provinciale Staten.

Op initiatief van de provincie is het programma ‘Betrekken bij Groen’ opgesteld, dat dit jaar is gestart, om vrijwilligers te ondersteunen in natuurbeheer. Dit programma, dat pas een jaar bestaat, wordt per 2017 geschrapt.

Daardoor kunnen de terrein beherende organisaties, zoals Landschap Noord-Holland en IVN, geen ondersteuning meer bieden aan natuur- en landschapsbeheer door vrijwilligers. ‘Natuur dichtbij’ lijkt ineens ver weg.

De hoop is nu gevestigd op de provinciale verkiezingen in maart 2015. PvdA wil de kiezer laten spreken over de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Ook andere partijen hebben zich in die richting uitgesproken. Betrekken bij Groen kan dan onderwerp van de coalitieonderhandelingen worden.