Informatiebijeenkomst locaties voor windturbines

VELSEN – De provincie Noord-Holland organiseert dinsdag 24 juni om 18.00 uur in het Tata Steelstadion in Velsen een informatiebijeenkomst in het kader van de Herstructurering Wind op Land.

De avond staat in het teken van de zogeheten ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In de NRD wordt een voorstel gedaan welke effecten van windturbines onderzocht zouden moeten worden en hoe gedetailleerd dat gedaan zou moeten worden.

Inwoners van Noord-Holland kunnen tot en met 30 juli een schriftelijke zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In die zienswijze kan worden aangegeven welke effecten van windturbines ook moeten worden onderzocht, en op welke manier dat gedaan zou moeten worden.

De provincie zoekt, om aan haar afspraken met het Rijk te kunnen voldoen, plek voor 50 turbines op maximaal acht locaties.

Inwoners van Noord-Holland kunnen tot en met 30 juli een schriftelijke zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In die zienswijze kan worden aangegeven welke effecten van windturbines ook moeten worden meegenomen, en op welke manier dat gedaan zou moeten worden.