Nieuw bestuur D66 Castricum

CASTRICUM – Tijdens de afgelopen Algemene Afdelingsvergadering van 27 mei zijn drie nieuwe leden benoemd voor het bestuur van D66 Castricum.

Frans van Essen is de nieuwe voorzitter, Norbert Mul de nieuwe penningmeester en Sander Gündogan is de nieuwe secretaris. Inmiddels zijn zij samen met de al zittende bestuursleden Joke van der Waal (algemeen bestuurslid) en Piet Geerke (communicatie) aan de slag om D66 Castricum vooruit te helpen.

Tevens werd tijdens diezelfde vergadering afscheid genomen van Harold Ebels en Suzanne Knauf. Beiden hebben zich drie jaar ingezet om de afdeling te brengen waar het nu is. Ook werd na bijna 10 jaar afscheid genomen van de penningmeester. Hij was de stille kracht achter de afdeling en heeft zijn taken altijd vlekkeloos uitgevoerd.