Zwemwaterkwaliteit in de regio

NOORD-HOLLAND – Op woensdag 11 juni is de waterkwaliteit opnieuw gecontroleerd.

Het zwemverbod in de Ursemmerplas blijft van kracht. In het zwemwater was een zeer hoge concentratie blauwalg geconstateerd. Bij een zwemverbod is er een grote kans om ziek te worden. Zwemmen is daarom verboden.

De provincie adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.

De provincie geeft dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon (0800-9986734). Of Twitter: http://twitter.com/ProvincieNH.