Waterman: ‘eigen bijdrage WMO te hoog’

CASTRICUM – Aart Waterman (GroenLinks) vindt de eigen bijdrage die bewoners betalen voor de voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning te hoog.

Het college verwacht in de eerste bestuursrapportage een grote meevaller. Voor zowel de hulp in de huishouding als de individuele voorzieningen wordt van gebruikers een eigen bijdrage verwacht. Het college raamt de structurele meevaller als gevolg van de eigen bijdrages in totaal op 150.000 euro structureel. Volgens Waterman betekent dat, dat inwoners 150.000 euro teveel aan eigen bijdrages hebben betaald.

Wethouder Klijnstra (Financiƫn, D66) zegt dat er voor de eigen bijdrage gebruik wordt gemaakt van de bedragen die het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Den Haag voorschrijft. Waterman bestrijdt dat en zegt dat het college de tarieven meermaals heeft verhoogd. Waterman gaat moties en amendementen indienen op de bestuursrapportage, dat zal op 3 juli worden besproken.

Ook had Waterman vragen bij de verlaging van de strandhuur, die de gemeente doorberekend aan de strandexploitanten. Waterman vond het bijzonder vreemd dat de huur werd verlaagd, omdat strandexploitanten vasthoudend kritiek bleven leveren op de te hoge huur. De gemeente had de exploitanten voorgesteld de zomerhuur te verdubbelen om zo tot de jaarondhuur te komen. De inkomsten zijn in de winter lager, dus vinden de strandexploitanten het niet terecht de huur te verdubbelen. Voor Waterman is dat de omgekeerde wereld. Het CDA kon zich daar niet in vinden. Fractievoorzitter Wim Swart vond dat meningsverschillen kunnen worden opgelost door te praten: ‘je kunt het minder zwart/wit oplossen’, zei hij. De wethouder beaamde dat en zei dat er een adviesbureau in de arm is genomen, hun advies zou hoe dan ook bindend zijn. De gemeente moet van het adviesbureau de strandexploitanten jaarlijks 21.000 euro minder in rekening brengen en nog 54.000 euro terugstorten over de afgelopen jaren.

De bestuursrapportage, als overzicht van de veranderingen in de begroting, zal naar verwachting met grote meerderheid van stemmen worden aangenomen.