De logica van God: Rappen & breaken in de kerk

CASTRICUM – Zondag 15 juni om 14:00 uur zal de tweede Rap en Breakdance dienst gehouden worden.
Deze dienst is wederom in samenwerking met pastoor Kaleab georganiseerd door de jongeren.

Voor de eerste ‘logica van God’, afgelopen startzondag, werd het verhaal van de verloren zoon door hen geïnterpreteerd en in een hiphop-jasje gegoten. Dit maal is het verhaal van Zacheüs de tollenaar door Kaleab aan de jongeren voorgelegd. Zij hebben dit op hun beurt onder de loep genomen en vervolgens weer in hun rijm en dans kunsten vertaald.

Nadat u het originele bijbel verhaal heeft voorgedragen gekregen zullen de jongeren in verschillende scènes hun vertaling laten horen en zien. Dit zal gebeuren met gitaar- en piano muziek, met rijm, rap en zang en natuurlijk met breakdance! Samen met een paar nieuwe gezichten zal de gehele groep van de vorige keer nu wederom te zien zijn in de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat te Castricum en wel op zondag 15 juni.

Bent u benieuwd of een oud verhaal u nog nieuwe ideeën kan geven? U en de uwen zijn van harte uitgenodigd. We zijn EénSamen op zondag 15 juni. De start is stipt om 14:00 uur