College: bewoners geïnformeerd over zondagwerkzaamheden Heereweg

CASTRICUM – Het college van burgemeester en wethouders spreekt de bewering van het CDA tegen dat bewoners van de Heereweg niet geïnformeerd waren over de werkzaamheden op zondag. De CDA-fractie wierp die bewering op in raadsvragen, die dinsdag door het college zijn beantwoord.

Volgens het CDA waren de bewoners wel geïnformeerd over de periode van de werkzaamheden, maar niet over het feit dat er in het weekend doorgewerkt zou worden. Het college bestrijdt dat en voegt de brief bij die naar de bewoners is verstuurd.

Daaruit blijkt inderdaad dat er duidelijk naar bewoners is gecommuniceerd: ‘we werken zeven dagen in de week van 07:00 uur tot 20:00 uur’, schrijft de aannemer. De aannemer heeft dat gedaan in overleg met de gemeente, om de overlast op de belangrijke verkeersader zo beperkt mogelijk te houden. De financiële consequenties van werken op zondag zijn beperkt, maar moeilijk aan te geven. Doordat de overlastduur beperkt wordt, is de kans op schadeclaims lager. Tegenwoordig wordt gewerkt met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbij dit soort aspecten worden meegewogen. De kostprijs is dus niet meer de enige maat die wordt gebruikt.

Het college zegt verder dat werken op zondag niet gestimuleerd wordt door de gemeente, iets wat het CDA wel suggereerde. Ook zijn de werkzaamheden op 4 mei, tijdig gestaakt in verband met de Nationale Dodenherdenking.

Op de foto: bij de werkzaamheden op 4 mei ontstond er een gaslek op de Heereweg. Werknemers van het nutsbedrijf waren toen tot 19:15 uur bezig om de schade te herstellen.