CKenG wil motie hondenbeleid van agenda afvoeren

CASTRICUM – CKenG wenst de motie met betrekking tot het hondenbeleid van de agenda afvoeren, laat VrijeLijst-raadslid Ron de Haan de redactie weten. Zo’n besluit kan echter pas genomen worden na overleg met de fractievoorzitters.

CKenG vindt het niet zinnig om vanwege de kosten en juridische procedures kostbare ambtenarentijd in het onderwerp te steken. Voor de middenoplossing die onlangs werd gevonden, moest een extern bureau worden ingehuurd.

Ron de Haan (VrijeLijst) geeft aan het opmerkelijk te vinden dat een eerdere motie van zijn partij werd weggewuifd, onder verwijzing naar de CKenG-motie. Net na de verkiezingen is de motie door CKenG behandeld, toen werd het onderwerp verschoven naar aanstaande donderdag. De coalitiepartij CKenG droeg het college in de motie op met een Nota Hondenbeleid te komen.

De VrijeLijst is mordicus tegen de aanpassingen van het hondenlosloopgebied Noord-End, wat er toe heeft geleid dat het gebied waar honden los kunnen lopen aanzienlijk is verkleind. Het (oude) college van burgemeester en wethouders nam dat besluit vanwege enkele bijtincidenten in het park.

De VrijeLijst zal snel komen met een motie vreemd aan de orde van de dag om het handhavingsbeleid in park NoordEnd op te schorten tot het besluit van het college werkelijk definitief wordt, na de bezwaarprocedures. Een motie vreemd aan de orde van de dag gaat over een onderwerp wat niet op de raadsagenda staat, moties worden namelijk normaal gesproken ingediend naar aanleiding van een debat.