Geef uw mening over de Voorjaarsnota 2014

CASTRICUM – Ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de voorjaarsnota 2014 op 26 juni 2014 wil de gemeenteraad van Castricum graag uw mening horen over deze voorjaarsnota. Daarom nodigt de gemeenteraad u uit om op 5 juni as om 19:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis uw mening kenbaar te maken.


Tijdens de bijeenkomst proberen de gemeenteraadsleden zo veel mogelijk informatie te verzamelen die zij kunnen gebruiken bij de inhoudelijke behandeling van de voorjaarsnota in de raadsvergadering van 26 juni. Besluitvorming over de voorjaarsnota vindt plaats op 3 juli 2014.

De voorjaarsnota is een belangrijk beleidsstuk. In de voorjaarsnota worden de financiën voor een aantal jaren gepresenteerd. De raad geeft aan welke richting het op moet voor de periode 2015 t/m 2018.

Aan de hand van de uitspraken van de raad gaat het college over tot het opstellen van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 t/m 2018. De voorjaarsnota kunt u bekijken in de vergaderkalender van de website www.castricum.nl

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie (Vera Hornstra: 0251 66 12 77 of Liesbeth van Heezik 0251 66 13 70. Mail: raadsgriffie@castricum.nl