Gemeente in de plus door controle hondenbelasting

CASTRICUM – De gemeente heeft een positief rekeningsaldo van ruim 72.000 euro. Dat komt onder meer door extra controles op hondenbelasting en de hogere inkomsten van de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Dat staat te lezen in de bestuursrapportage die op 5 juni in de gemeenteraad zal worden besproken.

Door de extra controles op hondenbelasting is gebleken is dat er meer hondenbelasting kan worden opgelegd. Dat levert de gemeente jaarlijks 20.000 euro meer op.

Ook in de WMO wordt met geld geschoven, zodat het voordeliger uitkomt voor de gemeente. Zo ‘is er nu een realistisch beeld ontstaan’ van de inkomsten van de eigen bijdrage voor de uitvoering van de WMO. Ook werd het budget voor woningaanpassingen verlaagd. Financiële nadelen waren er overigens ook voor de gemeente, zo heeft de raad besloten tot het uitkeren van een subsidie van bijna 25.000 euro aan een hospice in Castricum en een verhoging van de uitgaven aan het beleid voor minima.

De hele bestuursrapportage is te vinden op de website van de gemeente.