Jacht op ganzen alleen in de zomer

NOORD-HOLLAND – Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland hebben samen met andere terreineigenaren, boeren en jagers in Noord-Holland geadviseerd aan de provincie om de wilde ganzen in de winter voortaan met rust te laten.

De afspraak houdt in dat trekganzen waaronder ook kol- en rietganzen komende winter niet bejaagd zullen worden conform het Ganzenakkoord. Hier tegenover staat dat sterk gegroeide ganzenpopulaties die ’s zomers in Noord-Holland voor overlast zorgen, in aantal worden verminderd.

Trekganzen verblijven tijdelijk in Nederland en leven de rest van het jaar in de Arctische toendra. Afschot van deze ganzen zoals tot nu toe gebeurt, heeft vooral invloed op een ecosysteem ver weg, waar we de effecten niet goed van kennen.

Populatiebeheer in de zomer geeft die onzekerheid niet, en juist in dit groeiseizoen ontstaat ook de meeste schade aan gewassen. In de maanden dat de winterrust gaat gelden, brengen ganzen beperkte schade aan landbouwgewassen toe.