Bijeenkomst wijkgericht werken in zorg en welzijn

CASTRICUM – Gemeente Castricum bereidt zich voor op de taken die de overheid overdraagt. Taken op het gebied van werk, zorg en welzijn.

Om te bepalen wat wijkgericht werken voor de woonkernen van Castricum kan betekenen, maakt de gemeente graag gebruik van uw kennis en ervaring. Op 26 mei is er van 19.00 tot 22:00 uur een sessie waarbij alle inwoners, professionals van zorg- en welzijnsorganisaties en medewerkers van de gemeente welkom zijn.

Deze sessie is de derde in een reeks. In maart kwamen bijna 100 inwoners, professionals en gemeentemedewerkers samen. Zij brachten de sterke en mindere kanten van hun woonkernen in kaart. Tijdens een tweede sessie in april brachten professionals in kaart welke zorg en ondersteuning er in de woonkernen al zijn. Op die manier ontstond een beeld van wat er al is, en wat er nog ontwikkeld moet worden.

Denkt u mee op 26 mei? U bent welkom, ook als u bij de eerdere sessie(s) niet aanwezig was. Graag vooraf aanmelden via sociaal@castricum.nl of tel. (0251) 66 12 30.