Wie wil les geven in Sociale Hygiëne?

CASTRICUM – Een aantal vrijwilligersorganisaties in Castricum zou haar vrijwillige medewerkers graag willen scholen op het terrein van Sociale Hygiëne.

Het behalen van een diploma ‘Sociale Hygiëne’ is door de overheid verplicht gesteld voor vrijwilligers werkzaam bij een (vrijwilligers)organisatie met een horecagelegenheid. Echter het ontbreekt deze organisaties vaak aan voldoende financiële middelen om de cursus te bekostigen.

Vraag is nu of er een belangstellende uit de horeca is die recent de opleiding gevolgd heeft en een groepje vrijwilligers de stof rond Sociale Hygiëne zou willen uitleggen op vrijwillige basis. Er wordt gedacht aan drie tot vier avonden. De vrijwilligers kunnen dan op eigen gelegenheid het examen doen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Irene Zijlstra van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Stichting Welzijn Castricum, telefoon 0251 65 79 98 en per mail: opbouwwerk@welzijncastricum.nl