‘Eerste hulp’ bij Noord-Hollandse groene initiatieven

REGIO – In Noord-Holland is er nog tal van groene initiatieven en braakliggende gebieden waar men graag mee aan de slag wil. Zelf een stukje natuur te beheren, bijzondere dieren beschermen of nieuwe groepen bij de natuur te betrekken.


Het ontbreekt initiatiefnemers vaak aan een goed netwerk, (financiële) middelen, contacten binnen de overheid of toegang tot specifieke kennis en vaardigheden. Inmiddels hebben zich al vele initiatieven zich gemeld bij ‘Eerste hulp bij groen’.

Op 12 juni organiseert IVN in samenwerking met haar groene partners de bijeenkomst ‘Eerste hulp bij groen’. Een meeting met specialisten die eerste hulp kunnen bieden om jouw initiatief verder te ontwikkelen. Heb jij zo’n prachtig groen initiatief of idee? Heb jij hulp nodig om verder te komen? Dien je initiatief in voor 22 mei op www.tinyurl.com/eerstehulpbijgroen

Het meest kansrijke project ontvangt 1.000 euro.