Collegeakkoord niet met alleen maar applaus ontvangen

CASTRICUM – Toen donderdag de nieuwe wethouders werden geïnstalleerd, werd er luid geapplaudisseerd. Toch waren er kritische noten bij de presentatie van het collegeakkoord.

CDA-fractievoorzitter Wim Swart nam als eerste het woord en zei de raad dat hij meer van het akkoord had verwacht. Swart: ‘De vele gedane verkiezingsbeloftes zijn in dit proza met een brei van mooie woorden verdwenen of zijn zo rekbaar geworden als elastiek’.

Ook maakt het CDA zich zorgen over de bestemmingsplannen. In de afgelopen collegeperiode, toen het CDA deelnam aan de coalitie, zijn de bestemmingsplannen op orde gebracht en weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Swart: ‘Het coalitieakkoord gaat er nu van uit, zo lezen wij, dat met de bestemmingsplannen flexibel en creatief moet worden omgegaan. Naar onze mening worden de rechten voor degene die het betreft onderuit gehaald’. Volgens Marcel Steeman van coalitiepartij D66 is die conclusie niet juist en worden er geen rechten onderuit gehaald.

Ook had het CDA kritische vragen over Landal en het overdekte zwembad, een verkiezingsbelofte die nogal mager staat opgeschreven in het akkoord, en over de bibliotheek en Geesterduin. Ook vindt het CDA het een ‘schande’ dat er zo weinig ambitie wordt uitgesproken over duurzaamheid. De nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Fred de Haan, pareerde die kritiek door te zeggen dat het beleid van het vorige college wordt voortgezet. Ook noemde de christendemocraten enkele positieve punten, zoals de erkenning dat ruimten in het gemeentehuis kunnen worden verhuurd en het voortzetten van de verdere digitalisering. CDA-voorman Wim Swart zei dat het CDA zich de komende periode constructief-kritisch zal opstellen.

Daarna nam Ron de Haan (VrijeLijst) het woord. Hij noemde het akkoord een ‘goed startdocument’. Maar, De Haan was ook kritisch. Hij miste een visie op jongerenhuisvesting en vond het jammer dat er geen innovatie is op het gebied van kunst en cultuur. Ook benoemde hij dat de PvdA wat aan de kiezers heeft uit te leggen op het gebied van Landal. In de campagne hebben de sociaaldemocraten zich uitgesproken tegen de komst van het park, nu komt er een haalbaarheidsonderzoek. Tenslotte riep De Haan op om te stoppen met geldverspilling van vooral het hondenlosloopgebied in Noord-End.

GroenLinkser Aart Waterman vroeg hoe het budgetrecht van de gemeenteraad zich verhoudt tot het handhaven van het rijksbudget voor de drie decentralisaties. De vier coalitiepartijen spraken af om voor de decentralisaties zoveel mogelijk binnen de rijksbudgetten te blijven, Waterman vroeg zich af of hij dan geen ander bijbaantje kon zoeken. Het zou immers de gemeenteraad moeten zijn die de budgetten voor de gemeente vaststelt en niet het Rijk. Fred de Haan (VVD) gaf aan dat er genoeg ruimte is om het budgetrecht te gebruiken bij de behandeling van de voorjaarsnota.

Daarna werd er gestemd op de vier nieuwe wethouders. Ron de Haan (VrijeLijst) deed nog driemaal een poging om zichzelf te benoemen tot wethouder, maar dat lukte niet. Uiteindelijk konden alle wethouders, precies zoals verwacht, worden benoemd. Terugkerend wethouder Hilbrand Klijnstra (D66) werd overigens unaniem herkozen, de andere wethouders werden met een ruime meerderheid gekozen.

Daarna werden twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd, die de plaats opvullen van de juist benoemde wethouders Esther Hollenberg (VVD) en Ans Pelzer (PvdA).

Tot slot van de vergadering werd er afscheid genomen van wethouders Christel Portegies (VVD) en Bert Meijer (CKenG). Zij kregen beiden de gemeentelijke waarderingsspeld voor hun inzet. Beide waren geruime tijd prominenten in de lokale politiek. Portegies begon als raadslid en werd in 2006 voor een periode van acht jaar wethouder. Meijer kwam met het nieuwe CKenG in 2006 de raad in en werd in 2010 wethouder, wat hij in de vorige eeuw al eens was voor de PvdA. Zij sloten de avond af met een speech, hun laatste voor de gemeenteraad.

Foto: Marcel Steeman.