Noord-Holland steeds aantrekkelijker voor eenden

NOORD-HOLLAND – Het jaar 2013 was een wisselend jaar voor de weidevogels. De aantallen bij verschillende soorten eenden soorten namen toe maar van de kievit en grutto en tureluur werden minder nesten gevonden.

In het onlangs verschenen zesde Jaarboek Weidevogels in Noord-Holland laat het Kenniscentrum Weidevogels zien hoe het staat met de weidevogels in Noord-Holland in 2013. Ook de mogelijke oplossingen voor de bedreigde weidevogels komen aan bod.

Honderden boeren en vrijwilligers zijn actief in de weidevogelbescherming. Naast de bescherming van nesten hebben zij tegenwoordig ook oog voor de bescherming en het opgroeien van kuikens. Hier is in 2013 uitgebreid aandacht aan besteed.

Van de kievit en in mindere mate van de grutto en tureluur zijn minder nesten gevonden en beschermd. Daar tegenover staat dat vrijwilligers en boeren juist veel meer nesten van de scholekster beschermden. Verrassend is hier de positieve trend bij verschillende eenden soorten zoals krak-, kuif en slobeend.

Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl/nieuws.

Op de foto: kuifeend.