Kort parkeren is te duur

CASTRICUM – Kort parkeren op het strand is volgens het college van burgemeester en wethouders te duur. Het college is tot deze conclusie gekomen na, in opdracht van de gemeenteraad, de mogelijkheden te hebben verkend.

Er is uitvoerig overleg geweest met de exploitant van het parkeerterrein, Cambium. Uit die gesprekken is een plan gerold, waar de verkeersveiligheid beter van wordt, de mogelijkheden voor fietsparkeren worden uitgebreid en kortparkeren op het strand mogelijk wordt.

Voor de exploitant zou dat een verliespost opleveren, maar het bedrijf is bereid die te nemen. De kosten voor de aanpassingen van het terrein zouden echter op het bordje van de gemeente komen. Dat zou de gemeente 1,15 miljoen euro kosten.

Het college vindt dat te duur in tijden van bezuinigingen en decentralisaties. Ook minder vergaande oplossingen zijn besproken, maar ook die worden te duur gevonden. Bovendien zouden die oplossingen niet optimaal zijn.