Negen lintjes in Castricum

CASTRICUM – Negen Castricummers hebben vrijdag een lintje gekregen. Acht van de gedecoreerden ontvingen hun lintjes uit handen van burgemeester Mans, in de Pancratiuskerk. Het negende lintje wordt uitgereikt in Amsterdam.

Een bijzondere vermelding is er voor mevr. prof. dr. J.H.A. van Konijnenburg-van Cittert uit Castricum. Zij is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau, die graad is veel zeldzamer dan de andere uitgereikte graden. Van Konijnenburg-Clittert (71) is ambassadrice van de Nederlandse wetenschap en van haar vakgebied palaeobotanie in het bijzonder. Jarenlang bestudeerde ze fossiele planten. Van 1971 tot 2013 was ze buitengewoon hoogleraar in haar vakgebied aan de Universiteit van Utrecht en sinds 2003 ook in Leiden. Ze begeleidde onderzoek van studenten en promovendi. Deze inzet was medebepalend voor de versteviging van de landelijke en internationale positie van de Utrechtse onderzoeksgroep. Behalve vanwege haar wetenschappelijke werk, zette ze zich ook jarenlang in op maatschappelijk vlak. Tien jaar lang was ze lid van het College van Kerkvoogden van de hervormde kerk in Castricum en was ze ook vice-voorzitter van de Maatschappij voor wetenschappelijk onderzoek in de Tropen.

Dhr. A. Toth (68) krijgt zijn lintje niet in Castricum, maar in geboorteplaats Amsterdam. Daar is hij sinds 1987 betrokken bij de Sinterklaasintocht. De geboren Amsterdammer zet zich in voor de intocht ter land en ter water, een evenement dat jaarlijks 300.000 tot 400.000 bezoekers naar de hoofdstad trekt. Hij regelt o.a. cadeaus, de bands, de planning van de bemanning van diverse locaties, de audiovisuele apparatuur en het snoepgoed. Ook zorgt hij voor de bezoeken van de sint in de ziekenhuizen. Toth wordt lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw W. Bakker-Egberts (59) uit Castricum is ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en krijgt haar lintje voor haar mantelzorgwerk voor haar schoonmoeder. Behalve dat, is ze ook zeer actief voor kinderboerderij Het Dierenduintje. Ze verzorgt dagelijks de dieren, ontvangt bezoekers, leidt scholen en kinderdagverblijven rond en biedt scholieren een maatschappelijke stageplaats.

Het echtpaar Klinkert-Koopmans uit Castricum vormde een pleeggezin voor diverse kinderen. De situatie voor de kinderen was niet zo erg dat Jeugdzorg erbij betrokken was, maar thuis was de situatie onhoudbaar gespannen. Zowel meneer J.J. Klinkert (67) als mevrouw Klinkert-Koopmans (66) zijn vanaf heden lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Klinkert is oprichter en dirigent van het liturgiekoor Castricum. Mevrouw C. Klinkert-Koopmans was jarenlang docente Nederlands aan het Bonhoeffercollege in Castricum. Ze begeleidde daar leerlingen die moeite hadden met de lesstof buiten de lessen om en richtte het huiswerkbegeleidingsinstituut op voor de school.

Dhr. L.T. Pieterse (61) uit Castricum is initiatiefnemer, penningmeester en later voorzitter van de Stichting Wintersport Gehandicapten (SWG) te Castricum. SWG streeft er naar om zo veel mogelijk minder validen met hun familie dan wel begeleiders voor een redelijke prijs in groepsverband een skivakantie aan te bieden. Naast organisatie, fondsenwerving, clinics en theorie, gaat de Castricummer een keer per jaar mee als begeleider. Pieterse is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A. Ruinaard-van den Bos (72) is sinds 1970 betrokken bij diverse activiteiten van de protestantse kerk. Zo was ze actief bij het Albert Asjes-fonds, waar nalatenschappen worden beheerd en uitgegeven aan lokale liefdadigheidsinstellingen. Ook was ze bestuurslid bij woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’ en bij vluchtelingenwerk Beverwijk. In 2013 nam ze afscheid als kerkrentmeester van de protestantse gemeente.

De heer J.J. Sander (56) uit Akersloot zet zich sinds 1988 nadrukkelijk in voor de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord), waar hij bestuurslid en penningsmeester is (geweest). Hij heeft een belangrijke sociale rol als contactpersoon, voor agrariërs die het moeilijk hebben. Ook is hij schouwmeester bij het hoogheemraadschap en vrijwilliger bij Timmerdorp Akersloot. Sinds vandaag is hij lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.C.A. Tros (71) uit Akersloot is ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1968 is hij betrokken bij voetbalvereniging DEM uit Beverwijk. Tussen 1988 en 2000 was hij er voorzitter, waarna hij erevoorzitter van de club werd. Nog altijd is hij actief als regio-afgevaardigde bij de KNVB, district West 1. Hij vertegenwoordigt dan alle clubs uit de regio bij de bondsvergaderingen van de nationale voetbalbond. Behalve voor het voetbal, zet hij zich ook in voor de kerk in Akersloot. Sinds 1996 is hij vrijwilliger bij de Sint Jacobus Major Parochie in Akersloot, waar hij ook voorganger is. Daarnaast is hij sinds 2005 voorzitter van het 4-mei-comité in Akersloot.