Bouwen Landalpark wordt moeilijk, stelt provincie

CASTRICUM – Het realiseren van een vakantiepark op de Zanderij zal niet gemakkelijk worden. Dat is wat Gedeputeerde Staten schrijven in antwoorden op vragen van het Statenlid Bram van Liere (PvdD).

De provincie beschouwt de bouw van de vakantiewoningen als verstedelijking in het landelijk gebied en dat is in principe niet toegestaan. Bouwen in landelijk gebied is alleen toegestaan als de gemeente duidelijk kan maken dat deze verstedelijking noodzakelijk is en niet op een andere plek kan worden gerealiseerd.

Op dit moment past de voorgenomen ontwikkeling niet in de bestaande ruimtelijke plannen, die zouden moeten worden aangepast mocht de bouw doorgaan. Ook moet een groot openbaar belang worden aangetoond. Door de provincie wordt de bouw van vakantiewoningen ‘niet automatisch als groot openbaar belang gezien. De gemeente zal daarom met een onderbouwing moeten komen om aan te tonen dat de recreatiewoningen van groot openbaar belang zijn en dat de bouw niet op een andere locatie kan plaatsvinden’.

De provincie heeft de beperkingen van de bouw van de recreatiewoningen al aangegeven in verkennende gesprekken met de gemeente en de initiatiefnemers, maar kan pas een officieel standpunt geven als de gemeente daarom gevraagd heeft.

Het gebied de Zanderij maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, maar dat is niet per se een belemmering voor de bouw. Wel moet de natuur op een andere plek worden gecompenseerd, mocht de bouw van de vakantiewoningen toch doorgaan.

Lees alle antwoorden op de vragen van het Statenlid van Liere hier.