40.000 euro voor steun aan groene vrijwilligers

REGIO – Organisaties, vrijwilligersgroepen en vrijwilligers kunnen nog tot eind deze maand een aanvraag doen bij het fonds ‘Betrekken bij Groen’.

De Provincie Noord-Holland creëerde het fonds van 40.000 euro als onderdeel van haar programma ‘Betrekken bij Groen’, dat vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatie stimuleert.

Het fonds financiert projecten die betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Beheer van natuurterreinen, scholing en opleiding van vrijwilligers zijn voorbeelden hiervan. Daarnaast zoekt het fonds naar nieuwe manieren om mensen bij natuur te betrekken.

Samenwerking tussen organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Wilt u meer informatie over de voorwaarden en de inschrijving van het ‘Betrekken bij Groen Fonds’? bezoek dan de website: www.landschapnoordholland.nl