200-banenplan Provincie

NOORD-HOLLAND – Met het 200-banenplan wil de provincie Noord-Holland de werkgelegenheid onder jongeren in Noord-Holland bevorderen. Daarvoor is 2 miljoen euro gereserveerd.

Het project richt zich op het vinden van een baan en opleidingen voor jongeren tussen 16-24 jaar op minimaal MBO-2 niveau. De opleidingen en banen hebben vooral betrekking op sectoren waarvan bekend is dat zij in 2016 te kampen krijgen met een tekort aan goed opgeleid personeel: techniek, bouw, metaal en zorg.

Om de trajecten een grote kans van slagen te geven, worden de jongeren intensief begeleid door de trajectbegeleiders. Het 200-banenplan sluit aan bij de overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten., Veel gemeenten zijn inmiddels benaderd. Jeugdzorg Noord-Holland zal dit project uitvoeren en daarbij aansluiting zoeken bij de Actieplannen Jeugdwerkloosheid van de verschillende regio’s in Noord-Holland.