Portefeuilles zo goed als rond: Hollenberg voor decentralisaties, Klijnstra blijft op financiën

CASTRICUM – De portefeuilles voor de nieuwe coalitie zijn bekend. Hoewel de verdeling nog voorlopig is, lijkt het wel al vaste vormen aan te nemen. De beoogd wethouders werden al eerder bekend, dat zijn Leo van Schoonhoven (CKenG), Esther Hollenberg (VVD), Hilbrand Klijnstra (D66) en Ans Pelzer (PvdA).

Beoogd CKenG-wethouder Leo van Schoonhoven was de laatste jaren al bezig met de uitwerking van de ‘Heerlykheyd Castricum’-strategie en kan dat voortzetten als wethouder toerisme en recreatie. Verder wordt hij verantwoordelijk voor de openbare ruimte, verkeer en vervoer, volksgezondheid en sport. Van Schoonhoven wordt projectwethouder voor Landal Greenparks, iets waar zijn partij groot voorstander van is. Van Schoonhoven wordt wijkwethouder voor Castricum-Oost.

Esther Hollenberg (VVD) wordt coördinerend wethouder voor de drie decentralisaties en zal de meer sociale zaken op zich nemen, als onderwijs, jeugdzorg en jongeren. Ook bouwen en wonen zal binnen haar portefeuille vallen. Projectwethouder zal Hollenberg worden voor Duin en Bosch en het grote Zandzoom-project. Wijkwethouder wordt ze voor Limmen.

D66’er Hilbrand Klijnstra behoudt de zware post financiën. De onderhandelaars hebben op dat vlak dus duidelijk gekozen voor continuïteit. Behalve financiën zal de focus van Klijnstra liggen op dienstverlening, economische zaken, arbeidsparticipatie en werk en inkomen. Hij wordt projectwethouder voor Nieuw-Geesterduin en Nieuw-Geesterhage en voor de BUCH-samenwerking, die reeds is ingezet. Klijnstra’s wijken worden Castricum-West en Bakkum.

Ans Pelzer (PvdA) wordt verantwoordelijk voor de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn, ouderenbeleid, milieu en duurzaamheid en kunst en cultuur. Pelzer zal zich, net als Hollenberg, vooral met sociaal-maatschappelijke thema’s bezig houden en met de decentralisaties. Als projectwethouder wordt ze verantwoordelijk voor het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid. De wijken van Pelzer zijn Akersloot en De Woude.

Een coalitieakkoord is er nog niet, het is ook nog niet bekend wanneer dat voltooid is.