Pesten op school nog steeds actueel

REGIO – GGD Hollands Noorden organiseert in de week van 11 t/m 15 augustus 2014 de tweedaagse cursus ‘Plezier op school’ voor aanstaande brugklasser in de regio Noord-Kennemerland. De cursus helpt kinderen hun zelfvertrouwen te vergroten en beter voor zichzelf op te komen.


Naar school gaan kan een drama zijn als je gepest wordt. In de praktijk blijkt dat kinderen zelden op eigen kracht van de pesterijen afkomen. Zelfs de overgang naar een nieuwe school brengt daar vaak weinig verandering in. Kinderen nemen hun angst voor pesterijen meestal mee naar de nieuwe school. Die angst trekt dan vaak weer nieuwe pestkoppen aan.

Kinderen die in een gemeente binnen de regio Noord-Kennemerland wonen, kunnen deelnemen aan deze cursus. De cursus is bedoeld voor kinderen die nu op de basisschool zitten en opzien tegen de overstap naar de nieuwe school en zich vaak alleen voelen staan.

De cursus is op twee aaneengesloten dagen in week 33 (11 t/m 15 augustus 2014) en kost € 65,00 per kind. Aanmelden kan tot donderdag 1 mei 2014 via het inschrijfformulier op www.ggdhn.nl/Cursussen. Meer informatie: cursusbureau@ggdhn.nl of 088-01 00 557.