Overleg tussen CK&G, VVD, D66, en PvdA verloopt in goede sfeer

CASTRICUM – De partijen CK&G, VVD, D66 en PvdA zijn met elkaar in gesprek om te komen tot een nieuw college en coalitieprogramma. De gemeente staat in de komende periode voor belangrijke uitdagingen.

In de afgelopen dagen is bijvoorbeeld gesproken over de decentralisatie van de taken op het gebied van zorg, arbeidsparticipatie en jeugdzorg. Het rijk hevelt deze taken vanaf 2015 over naar gemeenten. Partijen vinden het belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op goede zorg.

Verder is gesproken over de visie van de partijen op de ontwikkeling van lokale economie en over de samenwerking in de regio. Belangrijk uitgangspunt op alle beleidsthema’s is dat de partijen met elkaar een gezond financieel beleid willen voeren.

De komende tijd werken de partijen hun afspraken op de diverse beleidsthema’s verder uit in een coalitieakkoord.