Inloopbijeenkomsten wijkbeheerplan Castricum-oost

CASTRICUM – De gemeente gaat voor de wijk Castricum-Oost een wijkbeheerplan opstellen. In een wijkbeheerplan staat wat de gemeente de komende vier jaar in uw wijk gaat doen.

Er staat bijvoorbeeld in wat er gebeurt met het openbaar groen, welke rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd en wat er gaat gebeuren op de speelterreinen.

De gemeente wil graag weten wat voor u belangrijk is in uw wijk, uw kijk op de wijk, dus. U kent de straten en de buurten immers als geen ander. Wat zijn aandachtspunten in uw wijk? Misschien heeft u ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid van uw wijk.

U bent van harte welkom om op dinsdag 15 april of donderdag 17 april met ons mee te denken over het op te stellen wijkbeheerplan voor Castricum-Oost. U kunt de hele avond (tussen 18.30 en 21.00 uur) binnenlopen met uw ideeën en vragen. Locatie: Schulpstet 17.