Duinbericht

KENNEMERLAND – De laatste weken zijn veel boswachters bezig geweest met tellingen van damherten, reewild en konijnen. Alle zichtbare herten worden geteld en op papier gezet.

Zo ontstaat een goed beeld van het aantal dieren dat in het duinterrein aanwezig is. Op die manier kunnen de boswachters het beleid hierop afstemmen.

Met de konijnen gaat het op een iets andere wijze. In de donkere uren worden alle konijnen geteld die in het licht van de auto te zien zijn. Dit doen de boswachters al meer dan dertig jaar achtereen. Er is ook rekening gehouden met de jaarlijkse paddentrek. Deze beestjes trekken, als de temperatuur goed is van hun overwinteringsplek naar het water.

De boswachters rijden een vaste route door het duin en doen dat acht keer in het voorjaar en acht keer in het najaar. Tijdens de telling komen ook andere dieren in het licht van de auto. Af en toe schiet er een vos het pad over of een haas. Uilen worden gezien en soms een boommarter. Laatst werd zelfs een bunzing gezien tijdens de telling.

Ben Hopman, boswachter.