Meepraten over de toekomst van Castricum

CASTRICUM – Hoe regelen we het verkeer de komende 15 jaar in Castricum? Waar kunnen woningen gebouwd en wat staan we toe in het buitengebied als het gaat om toeristische voorzieningen?

Wie mee wil denken over de toekomst van Castricum, kan dat doen door een vragenlijst in te vullen en door mee te praten bij een inloopbijeenkomst. Deze ingrediënten gebruikt de gemeente bij het actualiseren van Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum 2030.

Half mei zijn inwoners welkom bij een inloopbijeenkomst. Deze gaat over de structuurvisie en de antwoorden op de vragen. Wie een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst wil ontvangen, kan dit onderaan de vragenlijst kenbaar maken. Iedereen zonder uitnodiging is ook van harte welkom.

De vragenlijst is in te vullen via de website www.structuurvisiebgc.tumblr.com. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten.