Betrek burgers bij beheer van groen in gemeenten

REGIO – De gemeenteverkiezingen zijn voorbij en veel coalities buigen zich op dit moment over de collegeprogramma’s. Er komen belangrijke vraagstukken voorbij en er worden afwegingen voor nieuwe doelinstellingen gemaakt.

Denk bijvoorbeeld aan bezuinigen op groenbeheer, participatie van burgers en werkervaring opdoen voor werkzoekenden. Daarnaast loopt de zorg voor het behouden en verbeteren van de biodiversiteit gewoon door. Landschap Noord-Holland adviseert gemeenten in Noord-Holland hoe ze met een andere aanpak al deze vraagstukken kunnen koppelen.

Landschap Noord-Holland heeft een duidelijke visie over een andere aanpak van groenbeheer. Zo levert een ander maaibeleid vaak een besparing voor groenbeheer op. Verder biedt de visie van Landschap Noord-Holland kansen voor het inzetten van vrijwilligers en burgers met een werkloosheidsuitkering.

Door het hanteren van een ander maaibeleid voor oevers en groen, krijgt natuur extra kansen. Er gaan meer kruiden groeien. En daar komen weer soorten als vlinders, libellen en wilde bijen op af.

Het inventariseren van de soorten die zich vestigen, kan een gemeente laten uitvoeren door vrijwilligers. Landschap Noord-Holland begeleidt dergelijke projecten voor gemeenten. En de praktijk leert dat veel vrijwilligers het leuk vinden om iets te doen voor hun eigen woon- en leefomgeving.