Geef kwetsbare natuur een duwtje in de rug

REGIO – Ook in 2014 stelt de provincie via Landschap Noord-Holland weer geld beschikbaar om 31 verschillende planten en dieren te beschermen. Een van de soorten is de wilde bij.

Nieuw dit jaar is dat nu ook gemeenten geld aan kunnen vragen voor plantmateriaal en zaaigoed voor wilde bijen. Het aanbieden van bloeiende planten vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar biedt voedsel voor wilde bijen. Ook nestgelegenheid is eenvoudig te maken door open plekjes op de grond of het stapelen van bijvoorbeeld hout of riet.

Naast de wilde bijen zijn er nog 30 andere kwetsbare dieren en planten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl