Kranten en drukkers in de bibliotheek tot medio april

CASTRICUM – In de bibliotheek is tot medio april de tentoonstelling ‘Kranten en drukkers” te zien. In het 36e jaarboek van Oud-Castricum is een artikel aan dit onderwerp gewijd.


Drukkerij De Kennemer in Beverwijk waagde het in april 1919 een Weekblad voor Castricum te gaan uitgeven. Zelfs een tweede plaatselijke krant zag het licht, maar vanaf 1936 bleef het Nieuwsblad voor Castricum alleen over. Na het vertrek van drukkerij Nagengast werd Drukkerij Boesenkool in 1949 eigenaar van de krant. Bijna 40 jaar bleef Boesenkool de uitgever tot in 1986 de Noorderpers de krant overnam.

Van een blad met abonnee’s veranderde de krant in een gratis huis-aan-huisblad. De groei van het aantal inwoners maakte uiteindelijk een tweede plaatselijke krant mogelijk: de Castricummer Courant opgericht door Cees de Ruijter.

Met veel foto’s en documenten wordt de geschiedenis van de plaatselijke pers geillustreerd.. Vorig jaar was de tentoonstelling ook te zien bij galerie Sopit in de Anna Paulownastraat.

Meer informatie: www.oudcastricum.com