Aantal natuurvrijwilligers stijgt opnieuw in Noord-Holland

REGIO – Het afgelopen jaar zetten meer mensen zich in voor de eigen groene leefomgeving. In vijf jaar nam het aantal vrijwilligers toe met 52%: van 6.395 in 2009, naar maar liefst 9.717 vrijwilligers in 2013.

Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor natuurbeheer, weidevogelbeheer en soortenbeheer. Landschap Noord-Holland is trots op haar grote aanhang, die zelfstandig natuur beheert, mee helpt in natuurterreinen en ondersteunt bij onderzoeksprojecten.

Vrijwilligers voeren vaak natuurbeheer uit dat handwerk vraagt. Juist de plekken waar machines niet bij kunnen. En de kansen voor o.a. weidevogels, gierzwaluwen, vleermuizen, kerk- en steenuilen en padden verbeteren enorm.

Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden als nieuwe vrijwilliger. U bent van harte welkom. Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligers/talentenbank, of bel met Lidy Zeinstra teamleider burgerbetrokkenheid 088-0064479.