Facturen eigen bijdrage Wmo-voorzieningen vertraagd

CASTRICUM – Inwoners die gebruik maken van een individuele Wmo-voorziening, betalen een eigen bijdrage. De facturen die daarvoor worden verstuurd worden later verstuurd.

De hoogte van het bedrag wordt berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Den Haag. De factuur wordt eens per vier weken verstuurd, op basis van gegevens van de gemeente.

De gemeente heeft onlangs een nieuw computersysteem in gebruik genomen voor het bijhouden van de gegevens. Dat nieuwe systeem sluit echter niet goed aan op het systeem van het CAK. Van inwoners die via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een individuele vervoers- of woonvoorziening in bruikleen hebben (denk aan een scootmobiel of aan een tillift) zijn deze gegevens helaas te laat aangeleverd. Heeft u een individuele vervoers- of woonvoorziening in bruikleen vanuit de Wmo? Dan komen de facturen hiervoor later.

De gemeente vindt het heel vervelend dat het zo loopt en biedt haar excuses aan. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Vragen kunt u stellen aan het Zorgloket van de gemeentelijke afdeling Welzijn via tel. 14 0251.