Bouw woningen Albert’s Hoeve stap dichterbij

CASTRICUM – Voor de bouw van 28 woningen in de woonwijk Albert’s Hoeve is een belangrijke stap gezet.

Maandag 24 maart tekenden wethouder Portegies en directeur Van den Broek van Smit’s Bouwbedrijf BV een exploitatieovereenkomst. Beide partijen werken de plannen verder uit en starten half 2014 met de bestemmingsplanprocedure. De planning is verder dat na deze procedure de verkoop van start gaat. Naar verwachting kan de bouw in de tweede helft van 2015 beginnen.

Met dit plan komt het laatste stukje van de woonwijk Albert’s Hoeve gereed. Het gaat om betaalbare koopwoningen. Tussen de vier woonclusters is ruimte voor openbaar groen. Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden via www.smitsbouwbedrijf.nl.