Start Week van passend onderwijs

REGIO – Maandag start de Week van passend onderwijs. Van 24 tot 28 maart houden scholen en samenwerkingsverbanden overal in Nederland bijeenkomsten voor leraren en ouders over passend onderwijs.


Passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 officieel van start. Scholen worden dan verplicht om iedere leerling die zich aanmeldt een geschikte plek te bieden, op de eigen school of een school in de regio. Regionale samenwerkingsverbanden van scholen voor regulier en speciaal onderwijs gaan dit samen regelen, in overleg met de leerling en zijn ouders.

Ook worden afspraken gemaakt met de gemeenten over bijvoorbeeld leerlingenvervoer en jeugdhulpverlening op school. Doel is dat kinderen zoveel mogelijk een plek krijgen op een reguliere school, met de ondersteuning die ze nodig hebben.

Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor leerlingen die dat nodig hebben.
Via www.passendonderwijs.nl kunnen leraren en ouders zien welke bijeenkomst er bij hen in de regio plaatsvinden.