€ 40.000 euro voor steun aan groene vrijwilligers

REGIO – Vanaf 1 april 2014 kunnen organisaties, vrijwilligersgroepen en vrijwilligers een aanvraag doen bij het fonds ‘Betrekken bij Groen’.

De Provincie Noord-Holland creëerde het fonds als onderdeel van haar programma,, dat vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatie stimuleert.

Beheer van natuurterreinen, scholing en opleiding van vrijwilligers zijn voorbeelden hiervan. Daarnaast zoekt het fonds naar nieuwe manieren om mensen bij natuur te betrekken. Samenwerking tussen organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Het fonds wil hiermee de samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met groen vrijwilligerswerk te bevorderen.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden en de inschrijving van het ‘Betrekken bij Groen Fonds’? Neem dan contact op met de TBO via: Tetje Falentijn, Landschap Noord-Holland, per e-mail t.falentijn@landschapnoordholland.nl.