Participatiefonds Duurzame Economie van start

REGIO – Met ingang van 1 april 2014 gaat het Participatiefonds Duurzame Economie van de provincie Noord-Holland (PDENH) van start.


Het Fonds is er op gericht om als Provincie participaties aan te kunnen gaan op het gebied van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie, of wind op zee. Dit zullen vaak nieuw op te starten projecten zijn die op de lange termijn weliswaar kansrijk worden geacht, maar die problemen hebben om de financiering rond te krijgen.

Provinciale Staten waren in het voorjaar van 2013 akkoord gegaan met de instelling van het Fonds.