GS willen toenemende schade door ganzen beperken

REGIO – Gedeputeerde Staten willen nog meer mogelijkheden scheppen om een halt toe te roepen aan de almaar groeiende schade die de ganzen veroorzaken.


De provincie heeft een advies voorgelegd aan het Faunafonds, de Faunabeheereenheid, de Vogelbescherming en de Dierenbescherming en wil ontheffing verlenen waarmee ganzen verjaagd of gedood kunnen worden.

Door de sterke groei van het aantal ganzen neemt de schade aan landbouwgewassen explosief toe. In 2013 werd ongeveer € 4,5 miljoen aan tegemoetkoming in schade aan landbouwgewassen uitgekeerd aan Noord-Hollandse boeren, waarvan 89% veroorzaakt door ganzen. Dat is bijna 20% van de schade in heel Nederland.

Medio april besluiten GS definitief over het nieuwe uitvoeringsbeleid voor ganzen.