BUCH-samenwerking bijna unaniem aanvaard

CASTRICUM – De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben bijna unaniem ingestemd met de samenwerkingsopdracht van de vier gemeenten.

In een reeks bijzondere raadsvergaderingen maandagavond in het Castricumse gemeentehuis, stemde alleen de Uitgeester Vrije Partij tegen.

In eerste instantie werd er gezamenlijk vergaderd tussen de vier gemeenteraden, daarna stemden de vier gemeenteraden afzonderlijk over de voorstellen. De aangenomen voorstellen hebben betrekking op de samenvoeging van de ambtelijke diensten van de gemeenten. Er is geen sprake van een gemeentelijke fusie.

De gemeenten achten het nodig om ambtelijk te fuseren om de nieuwe taken die de gemeentes krijgen goed te kunnen uitvoeren. Door ambtelijk te fuseren zou de kwetsbaarheid verminderen, de kwaliteit omhoog gaan en de kosten naar beneden, zo bleek uit een onderzoek uitgevoerd door de vier gemeenten.

Burgemeester Hetty Hafkamp (GroenLinks) van Bergen leidde de gehele avond en wenste aan het einde alle partijen het beste toe bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.