Verandering betalingsverkeer tussen u en gemeente

CASTRICUM – Zoals u weet, is het betalingsverkeer in Europa per 1 februari 2014 drastisch veranderd. In de eurolanden worden de betalingsproducten gestandaardiseerd. Voor u is de belangrijkste verandering dat uw bestaande bankrekeningnummer is omgezet naar een zogeheten IBAN nummer.

Dit betekent dat vanaf 1 februari 2014 oude bankrekeningnummers niet meer gebruikt kunnen worden.
Door deze wijziging kunnen vanaf die datum ook oude overschrijvingskaarten niet meer gebruikt worden.

Houdt hier dus rekening mee bij betalingen aan de gemeente en bij het verstrekken van betalingsgegevens. De nieuwe bankrekeningnummers van de gemeente zijn:
NL40BNGH0285096893 (gemeentelijke belastingen)
NL84BNGH0285096877 (overige betalingen)

De acceptgiro kaart verdwijnt landelijk steeds meer uit het betalingsverkeer en verdwijnt in de loop van 2019 zelfs volledig. De gemeente Castricum heeft besloten met ingang van 1 februari 2014 geen accept-giro kaarten meer te verstrekken bij haar facturen en belastingaanslagen. Betalingen kunnen vanaf dat moment alleen verricht worden door middel van internetbankieren en met (voor IBAN) geschikte overschrijvingskaarten.