Provincie verbiedt windmolen Boekelermeer Heiloo

HEILOO – Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente Heiloo laten weten dat een deel van het vastgestelde bestemmingsplan ”Boekelermeer Heiloo” niet geldig is.

Heiloo biedt in het bestemmingsplan ruimte voor het bouwen van een windturbine met een as hoogte van minimaal 85 meter. Dit is binnen het provinciale beleid niet toegestaan.

In het provinciale plan is vastgelegd dat in Noord-Holland alleen ruimte is voor een windturbinepark in het Windpark Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Op andere plekken zijn windturbines in Noord-Holland niet toegestaan.