Voorkom meeuwenoverlast

CASTRICUM – In Nederlandse dorpen en steden komen steeds meer meeuwen voor. Zij nestelen graag op daken en zoeken voedsel in de omgeving. Helaas kunnen zij daarbij overlast veroorzaken. De overlast doet zich voor tijdens het broedseizoen, van april tot augustus.

De gemeente heeft uw hulp nodig om de overlast te verminderen. Voer geen vogels en maak nestplekken op daken ontoegankelijk. U kunt het nestelen van meeuwen op daken voorkomen door bijvoorbeeld pinnen, draden of netten op het dak (laten) plaatsen.

Let u bij het nemen van extra maatregelen wel op de flora- en faunawet. Meeuwen zijn in het wild voorkomende vogels, en dus wettelijk beschermde dieren. U kunt de maatregelen alleen nemen wanneer de meeuwen nog niet aanwezig zijn. In principe is dit voor en na het broedseizoen.